วิธีปรับโทนผิวให้ดูนุ่มนวล (แบบง่าย) ด้วยแอพ Lightroom

การทำโทนผิวให้ดูนุ่มนวล มักถูกนำไปใช้กับภาพงานพรีเว้ดดิ้ง ภาพจะดูฟรุ้งๆ ซึ่งข้อดีคือผิวดูสะอาด ดูใส ส่วนขอเสียคือภาพจะดูฟุ้งไปด้วย

วิธีนี้ถือเป็น “ขั้นตอนท้ายๆ” ของการแต่งภาพ นำไปประยุกต์ใช้กับโทนภาพต่างๆได้

ขั้นตอน 1 ปรับความชัด

Lightroom Skin Soft

  • เข้าเมนู เอฟเฟ็กต์

Lightroom Skin Soft

  • ปรับค่า ความชัด -40 หรือมากกว่านั้นก็ได้ 

ระหว่างปรับค่า ให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของภาพว่ารับได้มากแค่ไหน

ขั้นตอนที่ 2 ลดจุดรบกวน

iPhone กับ Android จะใช้วิธีไม่เหมือนกัน

สำหรับ iPhone

Lightroom Skin Soft

  • เข้าเมนู รายละเอียด ปรับค่า ลดจุดรบกวน +25 ขึ้นไป

ยิ่งปรับมาก ผิวยิ่งเนียน แต่ภาพจะเป็นวุ้น

สำหรับ Android

Lightroom Skin Soft

  • เข้าเมนู ค่าตั้งไว้ 
  • เลือก รายละเอียด > ลดจุดลบกวนในภาพ 2 (ปานกลาง)

ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มความสว่างผิว

Lightroom Skin Soft

  • เข้าเมนู แบบเลือก
  • กดปุ่ม (+) เลือกวงกลม

Lightroom Skin Soft

  • วงที่บริเวณต้องการให้สว่าง
  • เลือก แสง และเพิ่มค่า การรับแสง แบบพอประมาณ  

ตัวอย่างภาพ

Lightroom Skin SoftLightroom Skin SoftLightroom Skin SoftLightroom Skin Soft

Comments
Loading...