วิธีสมัครและทำภาพนิ่งให้เคลื่อนไหว ในเว็บ Plotagraph

อีกวิธีทำภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวได้ด้วย Plotagraph ไม่ต้องเสียเงินก็ได้ โดยทำผ่านเว็บ ทั้งมือถือ Android และ iPhone ทำได้เหมือนกันหมด 

ขั้นตอนที่ 1 วิธีสมัคร

Plotagraph Sign up

 • เข้าเว็บ > Plotagraph
 • กดปุ่ม JOIN NOW FREE

Plotagraph Sign up

กรอก 

 • อีเมล์
 • ชื่อ
 • รหัสผ่าน
 • รหัสผ่านอีกครั้ง

กดยอมรับข้อตกลง แล้วกด REGISTER

Plotagraph Sign up

 • ถ้าขึ้นหน้านี้ก็สมัครได้แล้ว แต่เหลืออีกขั้นตอนคือ ให้ไปเช็คอีเมล์

Plotagraph Sign up

 • ไปเช็คอีเมล์ของตัวเอง เปิดเมล์จาก Plotagraph แล้วกด Activate Membership

ถ้าไม่ได้รับอีเมล์ ..ก็เป็นไปได้ว่าใส่ชื่อเมล์ผิด อาจต้องสมัครใหม่

ขั้นตอนที่ 2 เข้าใช้งานและนำเข้ารูป

Plotagraph Sign up

 • กลับไปที่เว็บ แล้วกดที่ Sign in

Plotagraph Sign up

 • กรอกอีเมล์และรหัสผ่าน แล้วกด SING IN

Plotagraph Sign up

 • กดปุ่ม (+) แล้วเลือก CREATE PLOTAGRAPH

Plotagraph Sign up

 • กด CHOOSE FILE นำภาพมาใส่
 • ตั้งชื่อโปรเจ็ค
 • กดปุ่ม CREATE

ขั้นตอนที่ 3 สร้างภาพเคลื่อนไหว

Plotagraph Web

 • กดปุ่มเมนูเคลื่อนไหว เลือก Animation Point

Plotagraph Web

 • ทำลูกศรกำหนดทิศทาง

Plotagraph Web

 • กดเมนูเคลื่อนไหว เลือก Stabilizer Point

Plotagraph Web

 • กำหนดจุด เพื่อหยุดไม่ให้ภาพบางส่วนเคลื่อนไหว 

อย่างกรณีนี้ ใส่จุดไว้กลางภาพ เพื่อไม่ให้ภาพอีกฝั่งมีการเคลื่อนไหว

ขั้นตอนที่ 4 ส่งออกไฟล์และดาวน์โหลด

Plotagraph Web

 • กดปุ่มแชร์ แล้วเลือกอันไหนก็ได้

Plotagraph Web

 • กด My Export

Plotagraph Web

กดที่ Download 

หากมองไม่เห็นคำนี้ ให้แตะที่ภาพก่อนหนึ่งครั้ง ก็จะเห็นคำว่า Download

Comments
Loading...