วิธีแต่งรูปสีฟิล์ม Kodak Chrome +โทนให้ซอฟท์ ด้วยแอพ RNI Films

RNI Film แอพแต่งรูปโทนฟิล์ม ส่วนใหญ่จะเป็นฟิล์มเก่าๆ เช่น Fuji, Kodak, Agfa, Polaroid ฯลฯ เนื่องจากเป็นฟิล์มเก่าจริงๆ โทนภาพเลยค่อนข้างเข้ม ก็เลยมีสูตรทำภาพให้ดูซอฟท์

ดาวน์โหลดRNI Films

RNI Film Kodak

  • กด LOAD PHOTO เลือกภาพมาใส่ แล้วกด USE

RNI Film Kodak

  • เลือกหมวดหมู่ SLIDE แล้วกดใช้ Kodak Elite Chrome

RNI Film Kodak

  • เข้าเมนูแก้ไข เลือก CONTRAST แล้วลดค่าจนกว่าโทนภาพจะดูซอฟท์ลง 

RNI Film Kodak

  • เลือก BRIGHTNESS แล้วปรับค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (หากโทนภาพสว่างมากอยู่แล้ว ก็ไม่ต้อง)

ตัวอย่างฟิล์มสี Kodak Elite Chrome

RNI Film KodakRNI Film KodakRNI Film KodakRNI Film Kodak

Comments
Loading...