วิธีย่อขนาดรูปภาพ ให้เล็กลง ด้วยแอพ Snapseed

การย่อภาพจะทำให้รับส่งไฟล์ได้เร็วขึ้น ถ้าย่อได้ตามความเหมาะสมก็จะมีแต่ข้อดี เช่น ย่อภาพเพื่ออัพรูปลงเฟส ควรทำให้มีขนาด 2048 ถ้าต่ำกว่านี้มากคุณภาพรูปก็จะลดลง

แต่แอพ Snapseed ไม่สามารถกำหนดขนาดได้อย่างละเอียด ย่อได้ตามสัดส่วนที่กำหนดเท่านั้น

วิธีย่อขนาดรูปด้วย Snapseed

Snapseed resize image

  • เข้าเมนู การตั้งค่าและรายละเอียด

Snapseed resize image

  • เลือก การปรับขนาดภาพ

Snapseed resize image

  • เลือกขนาดภาพที่ต้องการ

ปล. ถ้าจะอัพภาพลง Facebook แนะนำให้เลือก 2,000px หรือขนาดที่มากกว่า

Comments
Loading...